Gnesta Ved är ett mindre familjeföretag som startades hösten 2009.
Verksamheten är småskalig och bedrivs endast som bisyssla.

Allt började med att ved tillverkades hemma på tomten för eget bruk. När sedan
förfrågningarna från förbipasserande om att köpa ved kom allt oftare, så föddes
helt enkelt idén om att starta upp en liten verksamhet.

Sagt och gjort. Vi köpte en bit mark och flyttade både stock och bock ut till Vackerby.

Målsättningen för företaget är att kunna erbjuda våra kunder närproducerad ved.
Att råvarorna som används i produktionen ska härröra från Sörmländska skogar
och i största möjliga mån från Gnesta med omnejd.

Drivkraften i dagsläget är att allt fortfarande känns förvånansvärt roligt.
Trots att vi lägger ner mer tid än vi egentligen har, så gör vi det med ett leende.
Vi njuter av den friska luften och har förunnats med många trevliga kunder.

Verksamheten bedrivs fortfarande vid sidan av ordinarie arbeten, men
stundtals finns visionen om expansion och en framtida övergång till veden.
Den som lever får se helt enkelt.